ANTIFA: ,,Bude nás pět?"

25. března 2007 v 13:38 | Ja |  AntiFa

Abych pravdu řekl, na blokádu v Berouně jsem odjížděl s lehkými obavami - kolik lidí se akce zúčastní? Počet účastníků protiakce byla ovšem jedna z věcí, která mě velice příjemně překvapila. Myslím si, že celá akce byla po organizační stránce velice dobře připravena.
Chci začít otázkou. Protiraketový deštník má byt součástí ochrany vzdušného prostoru "svobodného světa" proti těm zlým a ošklivým teroristickým systémům a vládám? Jednoduše mně vrtá hlavou, kdo nás ale ochrání před těmi, kteří vlastní ty samé rakety a hlavice.
Kdo je skutečný nepřítel?
Proti těm, kteří se staví do role ochránců osvícených ideálů "svobody a demokracie" a přitom jsou zdrojem úplně stejného útlaku jen pod jiným jménem. Myslím, že v tomto případě se celá rovina problému přesouvá do roviny militaristického a ekonomického imperialismu. Politické záruky k ochraně kapitalistických investic právě v místech, kde budou lidé a země pod "ochranou" raketového deštníku. Armády jsou pouze jeden z problémů. Mají pro investory v daných zemích zajišťovat jakousi politickou a ekonomickou stabilitu a tím chránit i jejich investice.
Jsme také samozřejmě součástí NATO - v tomto případě se jedná o další službu k obraně států jako utlačovatelské moci. Myslím si, že by mělo být přirozenou věcí pro každého, aby odmítal přítomnost jakékoli vojenské základny, ať už je za vaším domem nebo tisíc kilometrů daleko. Protože rakety, ať už obranné, nebo útočné, mají dolet řádově tisíce kilometrů a tím dávají jedincům možnost ovládat obrovská území. Opravdu nejsem přesvědčen, že mým nepřítelem a nepřítelem lidí jsou právě protěžovaní teroristé. Nepřátelé, pokud se to tak dá nazvat, jsou i mnohem blíž než se nám může zdát. Není snad teroristický akt vykořisťování lidí kvůli bezohlednému zisku několika jednotlivců? Je snad v pořádku pracovat a dřít se celý život za nuznou mzdu pro zisky lidí, kteří jen množí svůj majetek na úkor většiny pracujících a celé planety? Ten zmiňovaný terorismus není vůbec tak vzdálený, jak nám ho předkládají naše či cizí vlády a mocnosti. Je prakticky každodenní a čím více budeme se systémem nesouhlasit, tím více ho budeme pociťovat sami na sobě.
Příčina a následek terorismu
Celá ta směšná fraška s bojem proti terorismu je mýtem, jak nás obalamutit často vymyšleným nebezpečím a hlavně obranou proti němu. A na to je samozřejmě potřeba spousty peněz a také nové drsnější zákony a omezení - proti terorismu. V případě takovéto rozsáhlé sítě radarů a základen se jedná o astronomické částky na vybavení, stavební práce, obsluhu a další věci s tím související. Celá akce se vyšplhá na stovky miliard dolarů a tisíce hodin lidské práce. Je to tučné sousto pro celou škálu kapitalistů a politiků. Mocná lobby tlačí na vlády, protože samozřejmě zisky z takového projektu budou obrovské. To, že celá věc prakticky postrádá smysl a nepřítel je asi tak pravdivý jako bible, je vedlejší. Dejme tomu, že deštník pokryje většinu země.
Proti komu nás pak bude bránit, proti útoku mimozemšťanů? Naopak, bude v budoucnu použit proti nám, kteří nesouhlasíme se systémem, jež pro zisky jednotlivců ničí miliony lidí, jejich práci, celou planetu a život na ní.
Celý problém se netýká jen regionů, měst či států, ale prakticky celého světa. Nacionalistické hledisko národní suverenity a k tomu přidružený odpor k přítomnosti cizích armád či základen je ke stavu a vývoji dnešního světa zcela směšný. V tomto případě je přeci úplně jedno, zda bude základna tady, nebo např. v Polsku. Akční rádius raket, jak jsem již zmínil, je tisíce kilometrů, a proto národní hledisko geografické pozice základem je čilá neznalost problému a samozřejmě velice omezený nacionalistický pohled na svět. Je to jednoduše více než směšné a krátkozraké řešení. Když hoří sousedův dům, tak vás nezachrání to, že si zavřete vrátka. Je možné, že shoří celá vesnice. Idea národních států je věcí postrádající smysl. V době, kdy se celý systém globalizuje a hlavní slovo v politice a ekonomice mají nadnárodní korporace a obrovské super státy jako je EU a USA, stává se nacionalismus směšným. Idea národní suverenity jakéhokoli státu byla absurdní už v době svého vzniku. Je to omezující a diskriminují postoj, který rozděluje lidi podle absolutně zmatených a nesmyslných teorií.
Nelze přeci existovat a žít, či se vyvíjet s názorem, že primárně všichni, kdo nepatří do mého národa, jsou mí nepřátelé a musím s nimi bojovat a bát se jich. Myslím, že i v tomto nacionalisté tápou a nepřinášejí žádnou životaschopnou alternativu do budoucnosti. Neměli by pravděpodobně nic proti tomu, kdyby raketová základna patřila české vládě. Podle nich by bránila české zájmy. Co to ale znamená si nedovedu představit. Hlavně v případě, když stát a to nejen český, je směsicí různých sociálních tříd a tím pádem i různých potřeb a cílů. Je bláhové si myslet, že stát spojí všechny třídy tvrzením, že máme stejný - to jest "národní" zájem. Jsou to jen prázdné fráze, které postrádající význam a smysl.
Pro anarchismus je odpověď jasná. Ne jenom, že nesouhlasíme se základnou v Čechách. Náš pohled je širší a bez egoistických postojů. Uvědomujeme si, že nebezpečí, které přináší globalizovaný militarismus a potažmo kapitalistický systém se netýká jednotlivých národů, ale lidí celého světa. Nesouhlasíme se základnou ať je kdekoliv. Nesouhlasíme s militaristickým imperialismem všeobecně. Příčinou toho všeho pro nás nejsou jen přítomnosti cizích armád na našem území, ale hlavně celý kapitalistický systém v celé jeho kráse a zrůdnosti. Rozhodně není pravdou, že když blokujeme pochod neonacistů, automaticky se stavíme na stranu příznivců základny. Toto je pouhá politická spekulace, která je vykonstruovaná v hlavách neonacistických vůdců. Chceme hlavně vyjádřit nesouhlas s tím, jak zavádějící přistup neonacisté prosazují. A nejen s tím. S neonacistickými aktivitami všeobecně. Nechceme dávat žádný prostor pro jejich pochody, či jiné politické aktivity, které jsou často jen zástěrkou pro zcela jiné cíle. Jaké, to už historie ukázala dost jasně a zřetelně.
A proto říkáme: žádný prostor neonacistickým aktivitám! I když mohou jejich postoje naoko vypadat stejně jako naše, cíl je absolutně opačný. Vyjádřit vcelku a dostatečně anarchistický postoj k základnám a militarismu všeobecně, je myslím na jiné povídání a na práci obsáhlejší. Chci se raději pokusit v rámci své osoby o objektivní informace přímo z dění celé akce a napsat pár slov k jejímu průběhu.
Šumný Beroun
Na místo jsme přijeli velice brzy i přes obavy, že nestíháme. Hurááá. Město už při příjezdu bylo cítit policejní voňavkou a neustálé projíždění policejních dodávek dokola mohlo vyvolat pocit, že město je plné policistů. Nevím, možná i bylo? S lehkými obavami jsem usedal do auta a přemýšlel kolik se nás tam vlastně sejde. Velice mile jsme byli překvapeni, když po celé dvě hodiny shromaždování se na místo trousily různorodé skupinky lidí vybavené širokou škálou informačních cedulí a piketů hovořících v neprospěch nacionalismu a fašismu. Zprvu jsme vlastně ani nevěděli, co se bude dít a plán vznikal na místě. Někomu se to může zdát zmatené, ale myslím si, že to vystihuje anarchistický přístup. Řešit a plánovat s lidmi, kterých se to bezprostředně týká. O nás s námi. Každopádně se nedá říci, že by jsme neměli představu. Jen realizace se měla přizpůsobit okolnostem. Je dohodnuto, že se vydáme naproti pochodu nácků a zablokujeme jim cestu dřív, než se někam dostanou. Cílem bylo se jim postavit do cesty u malého můstku. Jedna z cest pro pěší z nádraží. Přesun proběhl hlučně a bez komplikací. Dlouho se nic neděje a vypadá to, že náckové se buď vypařili nebo, že s pochodem otálejí. Čekáme bezmála hodinu a elita národa nikde. Naše čekání je vykoupeno překvapením, že hrdinů a odpůrců se nesešlo zdaleka tolik jak v Otrokovicích. Tak nějak se jejich křikem nenecháme odradit a stavíme se před policejní kordony. Ruku v ruce a se slovy neprojdou na rtech. Akce je prý řádně hlášena a policejní mluvčí vyzívá k opuštění prostoru. Vyhrožuje násilím - v jeho podání donucovací prostředky.
Odpovědí z naší strany je pískot a skandování. Je jasné, že policie chce průvod stůj co stůj uskutečnit a prosadit zákonnost. Šikují se kolem zástupu nácků a hodlají ho bránit svými těly a zbrojí. Několik z těch velice spořádaných hochů a děvčat, ale má chuť do konfrontace a tlačí se ven. Ať je pustí, ať je pustí, říká si spousta z nás... Ukážeme jim, co si o neonacismu myslíme. Ale místo toho začínají kolem nás létat policejní dělobuchy a za rachotu explozí se dáváme na ústup Je to pech bojovat proti policii a náckům zároveň. Každopádně po pár metrech se celá situace opakuje a občas je někdo zadržen za zcela neznámých důvodů. Leda, že by utíkání před policií bylo trestné. Zastavujeme takto asi třikrát, než jsme vytlačeni na náměstí. Snažíme se průvod zdržet, jak se jen dá (je pozdržen asi o hodinu a půl). Na náměstí, dříve než ho vyčistila policie, dorazí skupinka akčnějších lidí a pokouší se konfrontovat zběhlé národovce, kteří se objevili poblíž. Je nutno podotknout, že nejsou až zas tak bojácní. Uklidňuje je nejspíš přítomnost policie. Ví, že nejsme tak hloupý a nenapadneme je před zraky kamer a policistů. I přes to dva z nich utrží drobné dárky ve formě facek a kopaček. Poté se přesouvají za několik policistů a pokračuje jen výměna názoru týkající se jejich vzhledu a původu. Jeden z nich totiž nápadně připomíná občana tureckého původu a zmínka o tom mu zjevně nesedí. Čekáme na náměstí, až se dostaví i náckové, ale je tu předvoj. Do prostoru se dostávají Riot A.C.A.Bs a následuje rozháněčka a dosti drsné zadržení vesměs utíkajících lidí. Jsme rozděleni a vytěsněni z náměstí. Vše je připraveno pro neonacistickou show.
Šumná realita
Na náměstí vchází průvod a my jsme rozptýleni do okolních ulic a skoro každý průchod a vchod na náměstí je zatarasen policií. Začíná projev. Na jednom konci náměstí se opět seskupují lidé a hlukem ruší projev nácků. My stojíme opodál a sledujeme, jak to mezi oběma tábory vře. Vypadá to, že to policie nezvládne a obě strany se do sebe pustí. Nestane se tak, ale jakýmsi záhadným způsobem se skupina cca 20 národovců dostává obchvatem z náměstí a zaútočí na přibližně stejnou skupinu blokádníků. Je až k nevíře, jak se někteří lidé nechají zastrašit křikem a běžícími osobami. Stojím, koukám a kolem mě zůstalo jen několik odvážlivců.
Ustupovat nehodláme a bránit se je naše volba. Po chvilce zápasu se dávají hrdinové na útěk. Za běhu jim ještě důrazně vysvětlujeme, jak moc je nemáme v lásce. Pár z nich se seznamuje s chodníkem a chvatně se sbírají k taktickému ústupu. To už ale máme v patách policejní auto my a následuje běh za doprovodu dělobuchů. Utíkáme před policií, ale rozhodně ne před nacionalisty. Chuť k boji jen roste, ale celé město je kontrolováno Riot A.C.A.Bs, kteří se vynořují zpoza rohů a další konfrontace jsou znemožněny (tím myslím skupinu, ve které jsem byl já). Poté nasedáme do aut a radujeme se aspoň z malého úspěchu.
Dost bylo chaotismu
Na závěr pár slov kritiky. Jsem z toho více méně znechucen, protože sem to zažil už mockrát. Copak budeme stále jen utíkat a propadat panice, když je vidět, že odporu se náckové bojí. Nejde přeci do nekonečna utíkat a schovávat se za strach. Stach je naším hlavním nepřítelem a spousty z nás ví, i když jen teoreticky, že čím více se nás postaví, tak tím větší je naděje na úspěch.
Je to jak malování černorudé hvězdy na zeď a neustále opakování. Neustupujte! Braňte se! Prostě lidé, co se takových akcí účastní, nechť si uvědomí, že tím že utečou, ohrožují i ty, co zůstanou a počítají s jejich podporou. Fašismus a neonacismus je problémem nás všech a je čas přejít od teorie k praxi. Od slov a myšlenek k jejich realizaci. Není to jen násilný a sebeobranný odpor, ale potírání myšlenek fašismu všeobecně. To je jedna z našich nespolehlivějších zbraní.
SVOBODA místo FAŠISMU
ROVNOST místo HIERARCHIE
SOLIDARITA místo KONKURENCE
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Si AntiFašista?

ANO!
Nie.

Komentáře

1 Bohemia Skinhead 69 Bohemia Skinhead 69 | 29. března 2007 v 19:04 | Reagovat

Nacionalismus - ne národní bolševismus!

Sociální solidarita - ne socialismus!

Národní konzervatismus - ne odnárodněné „dobré způsoby“!

2 vyhul vyhul | 12. dubna 2007 v 15:06 | Reagovat

nackove jsou piiiiiiiiiiice

3 Bohemia Skinhead 69 Bohemia Skinhead 69 | 24. dubna 2007 v 16:47 | Reagovat

vyhul:Ano, máš pravdu, náckové jsou píče... Skinheads 4ever

4 antifak antifak | 29. dubna 2007 v 8:33 | Reagovat

smrt náckum,dobrej nácek je mrtvej nácek

5 antifak antifak | 29. dubna 2007 v 8:34 | Reagovat

skini sou taky zmrdi tak neni ci řešit

6 sobl sobl | E-mail | 5. května 2007 v 20:51 | Reagovat

kdo je pro: VYMLáTIT NáCKY???

7 Bohemia Skinhead 69 Bohemia Skinhead 69 | 5. května 2007 v 23:42 | Reagovat

kdo je pro vymlátit všechny extrémisty včetně ANTIFY?

8 77 77 | 16. května 2007 v 8:18 | Reagovat

..resite uplny hovna, na tomto svete je tolik ruznych nazorovych skupin, tim, ze nekdo rekne ponekud trapnou vetu : kdo je pro: VYMLáTIT NáCKY??? --na to mu rekne nejakej skinhead :kdo je pro vymlátit všechny extrémisty včetně ANTIFY? -- asi je celkem jasne ze jste trosku detinsti, proste kazdej ma nejaky nazorovy smysleni...a temihle keci tomu moc nepomuzete --vzdycky bude existovat krajni levice i pravice -- bojujte za sve nazory ale tyhle keci k tomu moc nevedou

9 Ja Ja | 15. června 2007 v 21:38 | Reagovat

to 77: zatim nejrozumnejsi prispevek:) Ale ma drobnou vadu- neonacismus neni nazor, ale zlocin...

10 ANTIFA FORREVR ANTIFA FORREVR | 29. července 2007 v 23:07 | Reagovat

ALERTA ALERTA ANTIFASCHISTA , VŠE CO SE TYČE PRAVICOVEHO HNUTI , TAK TO STŘÍLET DO HLAVY A NEBO VŠEM !!! DO JEDNOHO !!! GRANAT DO KAPSY , LIDI STAKOU JE ZACHVILINKU PO LEVICI A TO !!!

MY LEVICOVI ANTIFAŠISTI SE MUSÍME TĚM PLEŠATYM SKURVENYM PRAVIČAKU POSTAVIT NEBO JE PO NÁS

FUCK OFF ALL NAZIS

11 Antifa vs Nazi?????zatim nic nedělaj proti Nazi!!!!! Antifa vs Nazi?????zatim nic nedělaj proti Nazi!!!!! | 1. srpna 2007 v 12:48 | Reagovat

Anitfa?????co to je??proč nebyla na akci ve vlašimi na den rasy????prej tam bylo 14 anarchistů a do 100 neonacistů.:::kde byla antifa????co dělá antifa proto aby si byli na světě všichni rovni???např:Rusko na NAzi nemlátěj lidi tam je rovnou zabíjej a co dělá antifa má nasráno....doufám že antifa se zůčastní další akci ne benešovsku...

12 fed fed | 9. srpna 2007 v 23:49 | Reagovat

typek ma pravdu zadne keci ale poradnou akci smrt naci

13 Hajko123 Hajko123 | 25. srpna 2007 v 21:32 | Reagovat

Äntifa jenom mluví a nic nedělaj mají strach z nazku cigani vam nepomůžou

14 mick 69 mick 69 | E-mail | 9. září 2007 v 20:05 | Reagovat

co tu ctu v komentarich tak sa chvastam smichy!!xD  jiste mackove sou hovada. ale berme to jinak chteji jen svoji zemi mit cistou vim o cem mluvim.nejsem nacek !!! to je a muj nazor na antifu je zaporny!! sory ale je to tak proste mi pridou nez jako ti kteri chteji pryc rasimus tak jen vyrazi do ulic aby udelaly nejaky rozruch a neporadek cmaraji na zdi (porusuji zakony atd). ty jejich plakaty by meli ukazovat nečo ineho nez tipka se zapalnou lahvi atd.   proste anti-antifa a nackove smrdej  som pre VLASTENECTVI!!

15 ANTINAZI-KLADIVOUN ANTINAZI-KLADIVOUN | 26. října 2007 v 18:32 | Reagovat

tak za prve antifa ti neporusuje zakony vetsinou se zucastni akce nejakej manifest,tam blokujou pruchod nacku ktery verej tomu ze kdyby se vratil adolf tak ze by tu bylo lip,coz je naprosta pytlovina!!!!a zadruhy ty vlastence jeden nackove chtej mit cisty cechy pro sebe a ne pro tebe!nackove sou nej spina ktera nici lidi jdou v tlupe a kazdej se jich boji naproti tomu antifa se jim stavi do cesty no nevim jak si predstavujes cistotu cech ale pokud nevis pred 20000 tisici lety tu byl kazdej cernej tak je blbost lidi rozdelovat podle barvy vyznani.

16 antifa antifa | E-mail | 27. října 2007 v 14:29 | Reagovat

jj  nacci jsou nejodpornejsi zmrdi kteri nevedi za cim stoji!! nesnasim!!

17 88 88 | 30. listopadu 2007 v 22:06 | Reagovat

nazi jsou nejlepší a antifa jděte do prdele pak kdo je v přesile když ste toho 10.11.2007 jak byl pochod šli na nácky to ste machrovali že nás bylo málo a pak kdo je v přesile vy mrdky

18 ty kryple ty kryple | 14. prosince 2007 v 15:05 | Reagovat

ty co to meles?jaky nejlepsi ty zmrde????myslis ze tebe by nechali zit jen proto ze si hrajes na nacka ty curaku???jako tohle nepochopim jaka bila sila?jaka bila liga?co to je cistej narod,cista rasa kurwa???tohle je k smichu stejne jako vy!:-D nemuzu z vas v tlupe ste borci...stejne jako ty vase nazzi girls ty wole:-D nackove sou nejvetsi spina na svete a navic souhlasim s antifa kladivounem i ty bys byl cernej kdybys zil pre 20000 lety a nawic myslis ze cernosi maj v tele neco jinyho nez ta tvoje cista rasa...jo maj tam neco jinyho mozna ze maj v sobe uctu k ostatnim lidem a neberou si je do huby tot vse myslim ze si preju jediny to je mir a zadny takovyhle curaky jako ty

19 88 4eveR!!! 88 4eveR!!! | 14. ledna 2008 v 0:52 | Reagovat

anTifaci jssou curaci,jen marnite shovnama cas! Protoze  Bila Sila vyhreje!

                                             88!  buzici..!

20 ŽADÁM VÁS SIRTE TOTO ZVERSTVE A NIC TE FASISTY ŽADÁM VÁS SIRTE TOTO ZVERSTVE A NIC TE FASISTY | E-mail | 16. ledna 2008 v 11:32 | Reagovat

Dobry den,

Žádám vás o pomoct proti rozpínani fašizace na internetu a nejenom tam.Během nekolika dní jsem narazil ,na stranky kde podrezávaji krk dvou lidem mají jasne viditelny nacisticky podtext.Dále se zde objevuje nacisticka knihovna .Ke všemu vám pošlu adresy případně hesla.

Jestliže máte sílu a možnosti zničit tyto plevelné uly udělej te to co nejdříve.Zadam vas o to a udelej te tak dobrou věc.

Mockrát vám děkuji už jenom za přečtení meho emailu

Zde je první webová strnka: http://www.whitejustice.com, nick: FreeRWU, heslo: women. Zde najde te knihovno i popravu dvou lidi.Odkaz poprava najde te v pravem roho ctete pozorne clanky.

Knihovna: http://www.whitejustice.com/e-library/

Video poprav si můžete spustit zde.Video se musí nejprve stáhnout. http://www.whitejustice.com/wj/?page=clanky&sekce=%E8l%E1nky&clanek=134

-je to to největší zvěrstvo věř te mi že i ve vás to vyvola vemi nepříjemne emoce.A když vidi te ,že ty lidi s tím sympatizuji máte pocit ,že jsou smyslu zbaveni.

To video je třeba videt ,aby jste videli co dokaže tento drobny plevel spachat.

Chtěl bych vám především podekovat za to co dela te a jakym zpusobem jdete proti fasizaci .Nevím jak byt vice prospesny snad jen tim ,že se spolecnou cestou budeme podílet na zatlacení tohoto plevelu .

Dekuji vam i za pripadnou odpoved.

-rientace k videu poprava-

21 R.A.H.O.W.A. R.A.H.O.W.A. | 27. ledna 2008 v 4:08 | Reagovat

Smrt vam socky levicacky!!!!!!!! a uz neotravujte umite jen kecat a zvedat ty vase smutny pesticky v davu se zahalenou identitou!!! az prijde poradnej boj tak se vsichni predem poserete!!!! VITEZSTVI ZDAR!!! PS:bezte delat neco uzitecnejsiho,treba se zastrelit. :-)

22 aaaaaaa aaaaaaa | 28. ledna 2008 v 10:35 | Reagovat

ty si myslíš že se bojíme nějakejch holhlavejch primitivů s IQ 88. všichni náckove jsou jen zamindrakovaný debilové kteří si svoje komplexy vyrovnávají vírou v nadřazenou rasu.

SMRT NÁCKŮM!!!!!!

23 TYP325346 TYP325346 | E-mail | 8. února 2008 v 21:10 | Reagovat

Jste cigožidovská rozvědka řízená bývalými stbáky,nebo ne?

24 TYP325346 TYP325346 | E-mail | 8. února 2008 v 21:19 | Reagovat

je tu kotlár?

25 Cunik Cunik | 12. února 2008 v 16:43 | Reagovat

Typ.Co je to stbaky???Tak ty jsi ta nadrazena rasa jo???No potez banbu za takovy dementy tveho typu.TY MAS ZARUCENE IQ HOUPACIHO KONE.Tak tu radsi nic nerorebirej.a VRAT SE DO STAJE .PONIKU.

26 Spartan...LJV Spartan...LJV | E-mail | 18. února 2008 v 2:19 | Reagovat

:D toto su mi tady halusky nestacim sa ani cudovat :D xixixi

jojo pravda antifa nic nerobi ani prd ,,, neni ich videt a to nikde a co je na tem ked nejaky sulin nakresli kruzek a v nem acko a pod tym da antifa to sem dneska videl a len nici majetek tak to je boj ?? to je p*cov*na a ne boj ... a este sa mi stalo ze sestranka mi od jedneho chalana odkazala ze nema rad skinu lebo ma videl a to vydedukoval steho ze mam len trocha kradsie vlasy :D ale nedosel a nepovedal hej cuj .... a bol odomna 3 metre ....

na takych ludi a tu vasu propagandu antifi nemam nervi .. poznam tolko mrrtne ludi co su akoze antifa ale bud sami nadavaj na cigani jaky to su uzernici a svuj nazor nekde nakresli kde to nema byt vedla daju daky to malovatko a chudak ten comuto patri nova fasada 50 000 minimalne a je v trapu a potom sa pujdu nekam zhulit toto je to vase hnuti .. dete se bodnut....

prevazna vjecina si vezme len to co je prone dobry a ne jak to ma byt a vy sa tu osocujete jako voli to neni normalny akoze podla mojiho nazoru

su skinheads

kdo ma stym problem tak nech ... ja su tvrdo proti drogam a ne len slovne ale aj skutkem a zadny pochod ani protest ale ruky mi staca   a komuniste a naciste vem cert dovi do po

27 Raeder Raeder | 22. února 2008 v 12:31 | Reagovat

Já sem nácek a co jste vy za sračky

28 Raeder Raeder | 22. února 2008 v 12:32 | Reagovat

skurvený antifašisti já vás jednou všechny vyhubim a zbyde tady jenom bílá síla !!!!!sieg heil!!!!!!!

29 hieri hieri | 22. února 2008 v 12:41 | Reagovat

nejsem pro nacismus,ale antifa je hnus zasranej,vy feťaci zasrany,to radši nácky než vás

30 Adold H. Adold H. | E-mail | 22. února 2008 v 21:55 | Reagovat

Heil Hitler.  Unsere Zeit komme !!!

31 Adold H. Adold H. | E-mail | 22. února 2008 v 21:56 | Reagovat

Dises antifa sind kaput organization.  Der Zeit fon Nazi ist hier !!!

32 vasil200 vasil200 | 28. února 2008 v 14:08 | Reagovat

kouřeni je zdravejši než nacizmus

33 5ka 5ka | 29. února 2008 v 16:59 | Reagovat

heh fasizmus..propagujju len ty ludia co nepoculi o 2 svet . Vojne!.takzee nackovia ..pocujte ....precitajte si daco o 2svet vojne co sa secko stalo!!..a mozete sa aj rodicov spýtat ...ony Vam radi vysvetlia... a potom pochopite co je to ANTIFA !!! ..nechapem mladez..co vyspevuju hitlera....nechapem...totalny fanatizmus!!!vyholene skur..hlavy!!! PUNK ROCK proti nazi ..

34 Rafiga Rafiga | 1. března 2008 v 13:32 | Reagovat

Vy zasrany nackove chcipnete!!!!Vetsi hnus nemuze existovat.ste zakomplexovany nuly.na vic nemate co?ste k smichu.my chceme mir a klid.bilou silu si strcte do prdele vy hovada!tohle normalniho cloveka ani nenapadne.ste totiz nemocny vypatlanci.antifasisti maji, alespon spravne nazory, ale to co blejete vy je neskutecny.nacku at te mrdka poskace!!

antifa 4ever

35 Já | 2. března 2008 v 22:31 | Reagovat

5ka, je vidět, že víš taky hovno. 10 let jsem vyznával idee Nacionálního socialismu a věř mně, věděl jsem o WWII  a o  letech jí předecházející víc než ty a tvoji ubohý 15 ctiletý kámoši. Idee už mně u pustily, ale každopádně ti něco řeknu.Kdykoliv by se objevila možnost zapojit se do pouličního boje, rád se zapojim a věř, že to bude po boku NS. I když  se mně jejich idee v mých letech už příčí.Ale vždycky jsem trochu věděl, že WP svět není moc fajnová vyhlídka. Vědělo to spoustu NS co znám, Ale největší chyba vás 15 ctiletejch sráčů je, že tomu opravdu věříté a v tom je vaše hloupost.

36 Já | 2. března 2008 v 22:33 | Reagovat

A vůbec koho baví fight, kterej trvá 2 vteřiny.

37 Já | 2. března 2008 v 22:37 | Reagovat

Jinak v posledním souvětí jsem vynechal několik slov. OMYLEM, stane se. Taky piju, tak co. Ale chytrému to dojde. A loučím se s vámy pozdravem sokolů "NAZDAR!

38 Já | 2. března 2008 v 22:40 | Reagovat

A vůbec co tak děláte přes den vy "modní smradi"

39 Já | 2. března 2008 v 22:42 | Reagovat

Hehe za 5 let bude v módě kouřit ptáky to bude sranda co. No jo jeden čas tad každej hajluje, dneska každej trouba řve antifa a za pět let si budete utírat semeno z huby.

40 alerta ....... antifašista!!!!!!!!! alerta ....... antifašista!!!!!!!!! | 17. března 2008 v 18:12 | Reagovat

antifa 4ever kdybych nejakymu nackovi ubalil tak nevim jestli by se zvednul a tomuhle rikate bitka nackove si na vas vytahnou noze,bajonety,boxery,nebo i pistole to zadna sila neni kdyby se proti sobe postavili nazi a antifa v pestnim souboji tak by nackove nevydrzeli ani 5min antifaci sou vecina a nackove sou mensina :D:D:D:D:D:D:D:D

41 Sereš mě! Sereš mě! | 17. března 2008 v 20:36 | Reagovat

Nemám rád nácky nemám rád cikány...a proto nemám rád Antifu.....jděte  do prdele špíny...skinhead oi!

42 ANTIFA ANTIFA | 18. března 2008 v 17:07 | Reagovat

SKINHEAD neni nácek. ANTIFA ! Smrt fašismu !

43 vlastenec vlastenec | 19. března 2008 v 22:17 | Reagovat

Antifa je svinstvo co podporuje kriminalitu.....Naci sou svine co nás chteli vyhladit.....cikáni sou zmrdi co okrádají stát.....................a proto kališníci jsem s vámi vy jste VLASTENCI

44 neonacionalista neonacionalista | 21. března 2008 v 11:28 | Reagovat

presne

45 Benito Benito | 21. března 2008 v 15:16 | Reagovat

NUDA...Nechce sa mi to všetko čítať ale budem Antifašistom už  navždy ;-)

46 88 88 | 21. března 2008 v 23:04 | Reagovat

vítězství zdar!

47 Hany88 Hany88 | 30. března 2008 v 12:47 | Reagovat

Antifa ha ha ha.Ted už po vás pujdem tvrdě vy spiny levičácký a na ulicich zvás pochčije krev

48 Raeder Raeder | 4. dubna 2008 v 12:38 | Reagovat

Hele ty zasranej ČERNEJ BASTARDE (Rafiga) vy že máte aspon správné názory. Já bych vás normálně všechny antifašisty vyhladil i s těma zasranejma černýma a fetáckýma kurvama. Nejste nic jinýho než ubohý sračky.

49 WHITE POWER WHITE POWER | 7. dubna 2008 v 17:19 | Reagovat

Antifa?už jen ten nazev zní směšně a to radši nemluvím o jejich členech:-Dje to jen banda pubertáku.Ktera vubec nevi o co jde jen chtěj byt středem pozornosti.SI myslíte že když naše členy přepadnete v přesilovce tak najednou změníme nazor a budem říkát vy ste nejlepší?ne jen to bude mít zpětnou reakci a vy zas budete hrat chudinky jak ste byli napadení:-D

Každy čech by se měl držet heslem:NIC NEŽ NAROD!!

čuSSte

50 WHITE POWER WHITE POWER | 7. dubna 2008 v 17:20 | Reagovat

Nejlepší bude když si pudete hrat na piseček s ciganama kde jsou jehly vy špíny!!děláte ostudu našíí zemii:-/

51 SMRT NACKUM SMRT NACKUM | 7. dubna 2008 v 20:18 | Reagovat

Jo nackove vy ste teda dobre pice.....jednou tady rikate ze nesnasite Antifu,Cikany, Cernochy, Fetaky.......a co treba hip hoperi, nebo gayove....vam je uplne jedno jestli je clovek cernej,gay nebo posloucha hip hop a podobne veci...vy jen chodite ve skupinach jak nejvetsi CURACI a mlatite kazdeho kdo se na vas blbe podiva....ovsem je kdyz jich neni vic jak VAS to pak mate hovna u trenek a zdrhate do pice vy curaci....HAJLUJETE jak sulini uctivate hitlera a pri tom kdybyste zily v te dobe za hitlera tak ste ANTIFACI jak my! ste proste totalni dmnti s IQ -88 vy BUZERANTI.....a honite si curaka u mein kampf PRASATA

52 Raeder Raeder | 11. dubna 2008 v 12:37 | Reagovat

My že chodíme ve skupinkách a mlátíme každého kdo se na nás křivě podívá. A co vy? vy sračky umíte jen psát ty vaše zasraný áčka na zdi. A nevim kdo pak zdrhá a má nasráno v kalhotech jak ty černý kurvy. My že bysme byli též antifa za Adolfa!! My bysme naší rasu nikdy nezradili a byl bych rači kdybych zemřel za Hitlera než žít v tomhle světě s takovými sračkami jako jste vy ( ZASRANÝ ANTIFÁCI, CIKÁNI, GAYOVÉ, FET´ÁCI A PROSTĚ VŠICHNI ZASRANÝ LEVIČÁCKÝ ŽIDÁCKÝ SWINĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

53 WHITE POWER WHITE POWER | 11. dubna 2008 v 14:42 | Reagovat

Raeder:Naprosto souhlas:-)

54 Čechy Čechum Čechy Čechum | 12. dubna 2008 v 13:42 | Reagovat

jak tak čtu je to na palici porad se tu hadat stejnak se nikdy neschodnem v nazorech ja to vidím na ANTIANTIFA:D  a Bohemia White Power!!!!!!!zaco vlastne kurva bojujete antifi???aby sme tu meli na ulicich drogy a ciganskou kryminalitu děte se vysrat!

55 Raeder Raeder | 18. dubna 2008 v 12:40 | Reagovat

No prostě nevim co vidíte na těch cikánech a na drogách to vám asi dělá hodně dobře co podporovat fetáky ale vy se jima stejně za chvílu stanete. Měli byste se nad sebou zamyslet.

56 Raeder Raeder | 19. dubna 2008 v 15:39 | Reagovat

Vy skurvený fetácký swině

57 Raeder Raeder | 19. dubna 2008 v 15:40 | Reagovat

Vy skurvený fetácký swině

58 Raeder Raeder | 19. dubna 2008 v 15:40 | Reagovat

Vy skurvený fetácký swině

59 Raeder Raeder | 19. dubna 2008 v 15:40 | Reagovat

Vy skurvený fetácký swině

60 čechy čechum čechy čechum | 20. dubna 2008 v 19:08 | Reagovat

Reader:tet nevim jestli stojis za mimi nazory nebo ne?

61 Peedrou Peedrou | 23. dubna 2008 v 22:11 | Reagovat

He, he :) To je dokonalý, jak 90% lidí tady nebylo ani třicet :) Víte o životě ještě hovno a neměli ste ani příležitost se poučit z historie. Ano, je sice moc hezké, když máte příležitost se srocovat do skupin, ale politiku laskavě nechce starším. Tady na tý stránce je (až na pár vyjímek) jen buďto silný nacionalismus - Čechy, čechům! narod nade vše! atd...a nebo ještě trapnější Anarchismus, ve kterém všichni bojují ,,za svobodu", která je ostatním ukradená. Bez státu by tu nebylo nic. Každej by si dělal co chctěl a to by lidem co mají peníze dalo okamžitě možnost uspokojit své choutky, které ne,musí být vždy a lá mír.  Naposledy se to vyřešilo marxismem a všichni víme, jak myšlenka komunismu dopadla. Nacionalismus tu byl napolsedy za Hitlera (a ty co ho blíže studovali ví, že to byl fakt pošuk) a skončilo to smrtí 70 milionů lidí. Ani jeden ten hle směr nebude fungovat. MAximálně ho někdo na pár let prosadí, umře spousta lidí a pak to zas zmizí.

Přestaňte si už hrát na lidi, co ,,mjsí něco dělat" a snažte se to ještě víc neposrat.

62 Zdenas88 Zdenas88 | 24. dubna 2008 v 23:26 | Reagovat

Jedine 88!!!

63 Raeder Raeder | 25. dubna 2008 v 17:12 | Reagovat

no já stojím za názory bílé síly

64 Raeder Raeder | 22. května 2008 v 20:50 | Reagovat

tak co vy kurvy fetácký došli vám slova!!

65 Punk_EME **** Punk_EME **** | E-mail | 23. května 2008 v 13:28 | Reagovat

ja nenavidim skinheadov ale len nackov ktory si myslia ze skinheads znamena fasista a podobne chujoviny

66 Bohemia White Power Bohemia White Power | 24. května 2008 v 11:39 | Reagovat

Antifa je totálně v sračkách protože nás je stále více a máme větší podporu obyvatel čr než dříve například: 17.5.2008  byl pochod Reho 2008 v Mostě kde sešlo přes třista neonacistu a byli tam čtyři antifáci které radši chránila policie jediný co antifa uděla bylo: počmárali zed baráku a to jistě se lidem moc nelíbí obvzlášt né majiteli  a pak kde stáli byla hromada vajglu no to je teda boj jako svina . Neonacisté poté měli ve městě  proslov kde je desítky lidí poslouchali a tleskali jim. a co závěrem? antifa je totálně v prdeli a je otázka pár let co u ná bude vládnout krajní pravice která pro vás otevře terezín ( a samozřejmě i pro negry vietnamce cigány židy...) tak se připravte náš den za chvíly příjde! WHITE POWER VY ZMRDI RUDÝ

67 Panzerfaust_14 Panzerfaust_14 | E-mail | 28. května 2008 v 4:20 | Reagovat

Bohemia WP - Až mi je doplaču zo Sytuácie v Čechách. "Tolerantí" sú tu na Slovensku ešte viac utláčaný ako Cigáni, cigoši sú tu len odpad, ktorí sa nemôže vyhodiť (Aj otroka treba). Potešiš ma, ak si otvoriš stránku www.NSinfo.org, tá stránka je pisaná pravdivo a nie ako tieto bludy na ejto stránke.

A čo sa týka Antify - Je to len banda zúfalcov, ktorá sa bojí v Nitre vísť aj na ulicu. Konečne treba zastaviť všetok fet a lavicovo-židovský odpad.

68 Dellanir Dellanir | 29. května 2008 v 21:11 | Reagovat

mne je doplaču z toho,ako niekto môže napísať situáciu s tvrdým y =D

69 Dellanir Dellanir | 29. května 2008 v 21:12 | Reagovat

hmm a to číslo v tvojom nicku asi vyjadruje vek =D

70 Raeder Raeder | 17. června 2008 v 13:20 | Reagovat

Tak co vy fetky oslavujete také s námi Adolfův svátek. Mně je do pláče s toho jak může napsat ten posraný Dellanir takové píčoviny. Souhlasím s Panzerfaustem že cikáni jsou len odpad. A také samozřejmě s BohemiaWP že otevřeme Terezín pro vietnamce židy a další menšinové splodiny. Tak Heil Hitler

71 walhala anti nazi walhala anti nazi | E-mail | 17. června 2008 v 19:31 | Reagovat

Čau vi neposedný hovna, tak vy si myslíte že kdyby ste se narodily ve 3.říši tak jako že by vás nechaly na výsluní národa? Hovno, byly by jste jen odpad zdegenerovaný kus hovna, navíc máte alespoň 1% židovský krve ve sejch posranejch rodech takže kurva kluci pokud opravdu věříte tady těm svejm nesmyslům tak by bylo nejlepší kdybyste si udělali vlastní koncentráky, chujové navíc národ je jen uplná sračka lidi jsou lidi a né ovce žijící v ohrádce kde se všichni postupem času pářej a vznikaj tak degenerace, např:operace libens born chalani, tak už se nedivim proč máte takový skvělý nápady.Navíc je docela divný kluci že Hitler spolupracoval s Japoncema ba dokonce posílal SSáky do himalájí za tamníma mnichama kteří rozhodně árijci nebyli tak kluci nevim kdo je tady kurvička a mnoho nacistů bylo homosexuálů, narkomanů ba dokonce pracovalo i pár židů pro tajný Hitlerovi zbraně, kluci uvěřili ste dalšímu blábolu stádový, chceteli národní polityky která vychází z toho abys zabil a jedl:konsum.Tak si dál mlejte pantem ty sví zakomplexovaný kydy a mečte s davem dalšíh oveček s vypálenym kákáčema, křížem, doláčem a nebo třeba se srpem a kladivem

72 Dellanir Dellanir | 17. června 2008 v 19:33 | Reagovat

posraný Dellanir je žena =D

73 Raeder Raeder | 27. června 2008 v 15:35 | Reagovat

Hele ty debilni neposedný hovno přečti  si znovu co jsi tu napsal a posereš se smíchy jako já. A to že máme alspon 1 % židovský krve si strč do prdele protože mi máme čistou a neposkvněnou  bílou krev! A kdyby jsme se narodili ve 3říši tak bych byl fakt rád (vím že se budu opakovat) protože bych žil v pěkný bílí zemi ,,bez anarchie černých swiní a fetáckých kurev,, A nevim co to tady meleš za píčoviny s nějakým srpem a kladivem!!!! Jděte už fakt do plynu vy anarchisti  posraný!!!!!!!

74 Bohemia White Power Bohemia White Power | 28. června 2008 v 10:30 | Reagovat

no jo no antifa jenom píše a kecá  píčoviny co antifa umí je: rozkopat popelnice. rozmlátit MacDonalda .počmárat zdi domu a sedačky v autubuse. a dělat machry deset na jednoho to je tak všechno svedou jo a ještě umí fetovat ale to co dělaj dokáže keždej totální kripl zatímco my chráníme náš národ . Evropu a budoucnost našich bylích dětí

75 Dellanir Dellanir | 30. června 2008 v 21:30 | Reagovat

no bylích,to je čisto spisovné =D

76 punkač punkač | E-mail | 11. srpna 2008 v 10:58 | Reagovat

zabte všechny nácky

77 SSLAH88 SSLAH88 | 18. srpna 2008 v 2:45 | Reagovat

prijebana antifa!

Ved vy ste rasisti proti bielej rasy.Skapte kurvy!

78 Dellanir Dellanir | 19. srpna 2008 v 22:40 | Reagovat

rasisti proti bielej rasy,haha tomu hovorím "inteligentný" výrok =D

79 človek človek | 8. října 2008 v 22:27 | Reagovat

Zassa samé duchaplné veci ... bohužiaľ, tak vyzerá dnešný svet, ani Čechy to neobchádza ... Antifa zas cíti duševnú potrebu realizovať sa lenže voľný čas sa dá zabíjať aj ináč než rozbíjaním okien na obchodoch, čmáraním nezmyslov po stenách a váľaním popolníc po cestách ... ukážka hnusu, rádioaktívny odpad! Skapte vy monštrá!

Českým kamarátom veľa šťastia a sily! 14/88! Brothers forever!

80 ku klux klan ku klux klan | 26. listopadu 2008 v 17:38 | Reagovat

anti antifa!!!!at zijje rasismus!!!!stop fetu ne prirode!!!!hippies smrdí!!!afaku je ve mestech hodne al ne natolik abi si vrzli ....ale hovno antifa!!!čechy čechum..!rudá prasata!!!!to je vlajkaaaaaaaa!!!!white power!!!but hrdy na to ze ses bílýý!!!afaci bi meli bejt černý protoze sou stejna spina ako černý,žlutý,rudý,!rudá černá žlutá demokratická svině!!!!

81 ku klux klan ku klux klan | 26. listopadu 2008 v 17:40 | Reagovat

kdys bi se meli afaci postavit na 1. stranu a nazi a wp na 2. tak bi antifa PROHRÁLA!!!nejsem nacek jen mim cilem je očistit evropu od židů,cikánu,rudých  a afy !!!!!!!!!!!white power!

82 Waagbistritz69 (Viktor) Waagbistritz69 (Viktor) | 5. prosince 2008 v 19:48 | Reagovat

kkk: Je mi ťa ľúto :)

83 SS zrzek SS zrzek | 27. července 2009 v 8:13 | Reagovat

afa,punk a emo je jen hromada smetí (geyové,feťáci,hňedy,černy,žluty a utlačovany jedinci na školách) takovej odpad se má vysypat mimo CZ REPUBLIC! A nenakazit naše bílé děti od teploušů aidsem a různejma teplejma chorobama!! Geye bych hned vyhubil,než se ten teplej sliz rozleze po celej čr. Stejně gey je během pár let tuhej,tak ho zabít hned je nejlepší řešení! A tam ty ostatní? Každá republika má bejt jen pro svůj národ. My jsme česká,bílá rasa. A takto i bude napořád!! Oni ať se odstěhujou tam kde maj žít,nebo tady poznaj peklo! White Power! Heil!

84 SS zrzek SS zrzek | 27. července 2009 v 8:27 | Reagovat

A ještě něco. Když vy antifáci chcete pro tuhle naši republiku rovnoprávnost pro každou rasu. Tak ať holky a chlapy. Vyberte si milenky a milence,pro ty co chráníte! Takže antifa ať šuká černýho,žlutýho,hnědýho a ještě navíc musíme mít spolu děti!! :D :D pak uvidíme kdo z vás je toho schopnej a kdo z vás je rasista. Když každej co se hlásí k antifě tohle dodrží,tak nebudu s NS a s WP!! ale ani sváma:) :D

85 Malý antifák Malý antifák | 17. září 2009 v 22:07 | Reagovat

Adolf byl debil všeci kdo by ho chtěli z5 střílet do hlavy ANTIFA FOREVER!!!!

86 Rafiga Rafiga | 27. listopadu 2009 v 15:50 | Reagovat

[48]: mě je tě tak líto ty chudáčku:).kde si přišel na to, že patřim do antifa?a jak si přisel na to, že sem černá?.to asi to tvoje iq vid?:)ale nunu, ty se hodne trápíš vid?.Raedere větší sračky z huby nikomu nepadaj, než tobě..poblejt

87 Marek Marek | 19. ledna 2012 v 16:00 | Reagovat

BÍLÁ SÍLA,antifa chcípněte.

88 vůdce vůdce | 10. prosince 2012 v 21:13 | Reagovat

Ať žije Národní socialismus! SIEG HEIL!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama