Prosinec 2006

Symbloly a Heslá NEOFAŠISTOV

21. prosince 2006 v 21:12 | Ja |  AntiFa

S Y M B O L Y

Hákový kríž - alebo Svastika bol germánsky znak Donnera (thora), boha hromu. Počas 19. storočia začala byť svastika považovaná za symbol nacionalizmu a po roku 1918 ju prijala brigáda Ehrhardt a niektoré jednotky Freikorpsu, ako aj spoločnosť Thule. Od roku 1933 štátny symbol nemeckého národného socializmu.

Železný kríž - je známy vojenský symbol. Od roku 1813 sa udeloval ako vyznamenie za zásluhy v pružskej 'Oslobodzovacej vojne' proti Napoleónovi. V tridsiatomdeviatom sa v modifikovanej podobe stal rádom 'Tretej ríše'.


Keltský kríž - v krajne pravicových kruhoch je symbolom pre mocenskú prevahu bielej rasy a slúži ako znak White Power.Landser - v hovorovej reči označenie pešiaka v Druhej svetovej vojne, medzi neonacistami symbol prejavu úcty k vojakom nemeckého Wehrmachtu a glorifikovanie zločinov, ktoré počas vojny spáchali. Motív Landseru sa často používa na obaly CD nosičov alebo časopisy. Pod takýmto menom vychádzal časopis a bola založená hudobná skupina, ktorá sa hlásila k Blood and Honour.

Ríšska vojnová zástava - v rôznych znázorneniach sa používa od roku 1867. Medzi neonacistami je obľúbená najmä pôvodná varianta s čiernym krížom, uprostred ktorého je kríž s ríšskou orlicou a v ľavom hornom rohu Železný kríž na čierno-bielo-červenom pozadí. Táto zástava patrí medzi najpoužívanejšie symboly v neonacistickej scéne.

Ríšska orlica - už od stredoveku je orlica v Nemecku znamením moci, vznešenosti, božskosti, šťastia, ale aj sily a vôle. Ríšska orlica je štylizovanou verziou rímsko-gotickej podoby orlice. Štylizácia, aká je napríklad v ríšskej zástave, mala vyjadrovať modernosť.

Čierne slnko - v časoch Národného socializmu slúžil tento symbol, ktorého význam bol chápaný ako dvanásťramenný hákový kríž alebo kruh dvanástich Sig rún, jednotkám SS ako zástupný symbol seversko-pohanského náboženstva a prapôvodného tajného učenia. Dnes predstavuje v ultrapravicových kruhoch 'spojenie s vlastným umením a jedinečným vyjadrením'. Napriek niektorým tvrdeniam krajnej pravice nie je Čierne slnko historickým symbolom, ale umeleckým produktom jednotiek SS.

Ozubené koleso - v spojení s Hákovým krížom znázorňovalo Ozubené koleso organizačnú symboliku Nemeckého pracovného frontu (DAF), najväčšej národnesocialistickej masovej organizácie. Vo svojom znaku ho používala aj neonacistická organizácia Slobodná nemecká strana pracujúcich (Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei - FAP) až do jej zákazu v roku 1995. Tento symbol má široké využitie medzi neonacistami. Dnes ho nájdeme u Národnedemokratickej strany Nemecka (NPD), v symbolike Hammerskins alebo medzi Freie Kameradschaften.

Kladivo a meč - prekrížené kladivo s mečom malo symbolizovať spoločenstvo robotníkov a vojakov. Od roku 1929 bol zástupným symbolom Hitlerjugend. V deväťdesiatych rokoch sa začal v neonacistickej scéne používať ako symbol Národnej revolúcie. Dnes ho majú v znaku Jungen Nationaldemokraten (Mladí národní demokrati).

SS - zástupný symbol jednotiek SS (Schutzstaffel - Ochranné gardy). Táto polovojenská organizácia NSDAP bola vytvorená 4. apríla 1925 ako 'Salónna ochranka' strany. Od 4. júla 1926 bola pričlenená k organizácii SA (Sturmabteilung - Úderný oddiel). V období medzi 14. júlom 1934 a 8. májom 1945 bola nezávislou, polovojenskou organizáciou v rámci NSDAP. Heslom tejto organizácie bolo 'Mojou cťou je vernosť'.

SA (Sturmabteilung) - polovojenská organizácia NSDAP v období Weimarskej republiky, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri vzostupe národných socialistov. Po získaní moci krátko vypomáhala polícii. Od leta 1934 po noci dlhých nožov stratila svoje postavenie na úkor jednotiek SS.

Totenkopf - znak SS divízie Totenkopf, ktorá bola vytvorená 16. októbra 1939 v Dachau z členov štrážou koncentračného tábora poverených SS-Totenkopfstandarten a Heimwehr Danzig ako motorizovaná divízia. Veliteľom bol zakladateľ jednotky SS-Totenkopfverbande, Theodor Eicke. V roku 1942 niesla meno Totenkopf SS divízia tankových granátnikov a od roku 1944 3. tanková divízia SS.

R U N Y

Irminsul - pochádza z pohanskej symboliky, kde bol symbolom pre Strom života, ktorý nesie strechu sveta. Používal sa ako protisymbol ku kresťanskému krížu a bol zástupným symbolom Centrálneho výskumného ústavu SS.


Runa života (Man runa) - údajne zobrazuje človeka, ktorý vztyčuje paže božím silám. Ide o univerzálny symbol národných hnutí, kde mala vyjadrovať živú silu národa. Objavovala sa na dokladoch SS a hroboch, kde označovala dátum narodenia. Ako zástupný symbol ju prijala SS Lebensborn.

Runa smrti (Yr runa) - obrazovo a obsahovo tvorila protiklad k Rune života.
Hagall runa - spája Runu života a Runu smrti dohromady. V nacistickej filozofii zastávala miesto neotrasiteľnej vernosti, ktorá sa očakávala od všetkých príslušníkov SS.


Runa vojny - známa tiež ako Tyrova runa bola pohanským znamením nordického boha vojny. V národnom socializme sa využívala na označenie ríšskych škôl SA a 32. SS-divízie pomenovanej '30. január'.

Odálna runa - v pohanskej mytológii symbol pre Krv a pôdu alebo všeobecne pre rodinný majetok, rodinu, príbuzenstvo. V období Hitlerovej vlády zástupný symbol Rasového a osídlovacieho úradu SS a divízii Prinz Eugen. V deväťdesiatych rokoch ju používala už zakázaná Wiking-Jugend.

Vlčia runa (Werwolf alebo Gibor runa) - pôvodne pohanský talisman na odháňanie vlkov, neskôr symbol slobody a nezávislosti. V spojitosti s Treťou ríšou sa jej pripisuje význam národného odporu. Používali ju nacistické jednotky a sabotážne skupiny na konci Druhej svetovej vojny. Bola zástupným symbolom SS-Divízie 'Das Reich' (Ríša).

Č Í S E L N É K Ó D Y

14 - číselný kód pre 14 slov Davida Lanea: 'My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí'. David Lane bol neonacistický terorista, člen Ku-Klux-Klanu, Kresťanskej identity áryjskych národov a zakladateľ teroristickej organizácie Bruder Schweigen známej ako The Order odsúdený na doživotie.

18 - toto číslo tvorí iniciály Adolfa Hitlera. A je prvé a H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Táto kombinácia čísiel sa nachádza aj v názve teroristickej neonacistickej organizácie Combat 18 alebo hudobnej skupiny Sturm 18.

168:1 - ide o číselný kód bombového útoku v Oklahome, ktorý sa odohral v polovici 90-tych rokov. Pri tomto útoku prišlo o život 168 ľudí. Prihlásil sa k nemu Timothy McVeigh, ktorého odsúdili na trest smrti.

28 - je iniciálkami blood and honour (krv a česť). B je druhé a H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Blood and Honour je neonacistická organizácia založená legendárnym spevákom britskej white power skupiny Skrewdriver Janom Stuartom Donaldsonom v 1987. Počas Druhej svetovej vojny bolo heslom jednotiek SS.

88 - zašifrovaný pozdrav Heil Hitler. H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Často používaný motív na tričkách alebo CD nosičoch. Náckovia sa týmto kódom zdravia na internetových fórach.

H E S L Á

RAHOVA - skratka Racial Holy War (Rasová svätá vojna), pôvodne hesla americkej neonacistickej organizácie World Church of Creator (WCOTC). V deväťdesiatych rokoch pod týmto menom vystupovala neonacistická kapela a RAHOWA sa začalo v neonacistických kruhoch používať ako kódované heslo.

HFFH - skratka pre heslo medzinárodnej neonacistickej organizácie Hammerskins 'Hammerskins forever, forever Hammerskins' (Hammerskini navždy, navždy Hammerskini'.
Koncom budúceho týždňa pridám informásie o symboloch s policajnej stanice


BOYCOT Eighty Eight

21. prosince 2006 v 21:09 | Ja |  AntiFa

eighty eight

starý duch v novom šate
Po vzore Thor Steinar hľadajú aj slovenskí neonacisti nové spôsoby ako sa oblečením prihlásiť k národnému socializmu a nevystaviť sa trestnému stíhaniu za podporu a propagáciu hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv a slobôd. Jedným z výrobcov oblečenia s nacistickým pozadím je aj bratislavská Eighty Eight.
Značka Eighty Eight [10] je napísaná na Tomáša Straku, ktorý si žiadosť o zapísanie do registra ochranných známok podal už 16. septembra 2003. Oficiálnym rokom založenia je podľa údajov samotného výrobcu rok 2005. Oblečenie sa predáva hlavne v neonacistických obchodoch House of Fun v Bratislave a England Classic v Nitre. Populárne je medzi ultrapravicovými fanúšikmi, v prostredí ktorých je majiteľ značky dôverne známy. Straka patrí k spoluzakladateľom chuligánskej skupiny Ultras Slovan Pressburg [11].
Eighty Eight upútala na seba pozornosť hneď prvou kolekciou. Predstavená bola na modeloch, ktoré by sme márne hľadali v ponuke ktorejkoľvek modelingovej agentúry. O to skôr ich nájdeme na zoznamoch monitorujúcich aktivity bratislavských neonacistov. K najznámejším spomedzi týchto modelov patrí Rastislav Rogel [12]. Pre väčšinu populácie známy podľa hlasu z dabingu televíznych seriálov a filmov. Menej ľudí ale vie, že ide o stále aktívneho neonacistu.
Po vražde Daniela Tupého [13] vykonala polícia ráziu v už spomínaných obchodoch House of Fun a England Classic. Medzi zabaveným materiálom bolo aj oblečenie s logom Eighty Eight. Táto rázia spôsobila v krajne pravicových kruhoch dlhú zimu. Proti majiteľom obchodov bolo vznesené obvinenie z podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv a slobôd. Na neonacistických internetových fórach Straka vyzýval všetkých zúčastnených, aby sa nevyjadrovali k označeniu Eighty Eight za nacistickú značku [14]. Po dvoch mesiacoch bolo obvinenie stiahnuté.
13. februára 2006 dala Eighty Eight opätovne do prevádzky svoje internetové stránky, prostredníctvom ktorých ubezpečila svojich zákazníkov, že ich oblečenie nie je v rozpore s platnými zákonmi SR. Ironicky poďakovala médiam za zviditeľnenie svojej značky a zároveň avizovala letnú kolekciu, ktorá mala byť 'zaujímavá svojimi námetmi'.
Odvážnejšie motívy ale nie je to jediné, čím upútala nová kolekcia pozornosť tentokrát. Opakovaný výber modelov z krajne pravicového prostredia vyvracia všetky pochybnosti o prepojení značky Eighty Eight s neonacistickou scénou. Medzi modelmi, ktorí predvádzajú tričká a mikiny Eighty Eight sú už súdne trestaný Mário 'Tango' Molnár [15] a nemenej známy neonacista Martin Búlik [16]. Za pozornosť stojí aj voľba miesta, kde bola kolekcia nafotená. Spojitosť s miestom zavraždenia Daniela Tupého nie je náhodná.

nacistická symbolika s prijateľným imidžom?!
V krajne pravicových kruhoch sa číslo Eighty Eight (88) používa ako šifra pozdravu Heil Hitler. Začiatočné písmeno H je ôsme v poradí abecedy. Nie je to jediný číselný kód, ktorým neonacisti komunikujú. Spolu s číslom 14 [17] a číslom 18 [18] patrí k najrozšírenejším.
Tak, ako u Thor Steinar, ani v prípade Eighty Eight nie sú skryté odkazy na národný socializmus zastúpené len v logu značky. V prvej kolekcii, ešte pred policajnou ráziou, sú Eighty Eight v odkazoch pomerne opatrní. Na spojitosť s krajnou pravicou poukazuje najmä prítomnosť aktívnych neonacistov v pozícii modelov. Po oznámení o nezávadnosti značky sa do obehu dostáva druhá kolekcia. Tá je podstatne odvážnejšia a priamejšia. Motív Eighty Eight for selected [19] dopĺňajú otvorenejšie šifry ako 'rugby action for eighty eight', 'thai box action for eighty eight' alebo 'bowling action for eighty eight'. Spoločným znakom týchto motívov je dominancia bielej farby nad čiernou. Pre nezainteresovaného človeka možno nepostrehnuteľná vec. Ak však jednotlivé kusy oblečenia predvádzajú aktívni neonacisti, reklama sa šíri prostredníctvom ultrapravicových internetových stránok a vezmeme do úvahy aj neonacistické pozadie značky, vznikne nám jasný odkaz na myšlienky národného socializmu. Ako píšu samotní neonacisti na internetovom fóre Eighty Eight - Nová značka, 'je prirodzená vec, keď hráš za EE (Eighty Eight)', že 'vyhráva biely panáčik, alebo biela guľa dáva čiernym kolkám'.
Bolo by scestné obviniť Erica Lindrosa [20] z propagácie nacizmu pre jeho číslo na drese. V žiadnom bowlingovom bare však nenájdete čierne kolky [21].
Hlasujte o najlepsiu kapelu na Slovensku!!! v rubrike KTO JE NAJLEPSI V SR?

Proti Thor Steinar uz aj na Slovensku!!!

21. prosince 2006 v 21:06 | Ja |  AntiFa

thor steinar

čo ti predavač nepovie, keď kupuješ thor steinar?!

Značka Thor Steinar bola zaregistrovaná 9. októbra 2002 a od mája 2003 ju oficiálne zastupuje spoločnosť MediaTex, s. r. o. Majiteľmi sú Uwe Meusel a Axel Kopelke [1]. Predajné sídlo firmy je v Zeesene, odkiaľ sa tovar distribuje. Podľa informácií nemeckých antifašistov nie je Kopelke v krajne pravicových kruhoch žiadnou neznámou. V roku 2000 sa vo Friedersdorfe zúčastnil osláv vzniku Tretej ríše, ktorú organizovala krajne pravicová NPD [2]. Nevynechal ani účasť na nacistickej oslave slnovratu, či večer s piesňou so známym neonacistickým pesničkárom Frankom Rennickem [3] (NPD). Nemeckí antifašisti zároveň poukazujú na Kopelkeho spoluprácu s významným národne-socialistickým aktivistom Carstenom Szczepanskim.
Tridsaťdvaročný obchodný vedúci firmy MediaTex, s. r. o. nie je len príležitostným konzumentom nacistickej kultúry. V roku 1997 rozbehol Kopelke svoje podnikateľské aktivity otvorením obchodu Explosiv na Bahnhofstrasse v Konigs Wusterhausene, ktorý na seba čoskoro upozornil ultrapravicovým tovarom, zákazníkmi a personálom. Na jar 2005 figuroval ako organizátor zhromaždenia neonacistov na námestí v tom istom meste. Na otázku novinárov, aby objasnil svoj vzťah k ultrapravici aj druhý vlastník spoločnosti MediaTex, reagoval Uwe Meusel 'nemám sa od čoho dištancovať' [4].

... a čo sa nedozvieš ani z príbalového letáku?!
Pôvodné logo Thor Steinar predstavuje kombináciu runy Wolfsangel a runy Tyr, ktorá je pomenovaná podľa nordického boha vojny. V národnom socializme sa využívala na označenie ríšskych škôl SA a 32. SS-divízie pomenovanej '30. január'. Rune Wolfsangel sa pripisuje význam národného odporu. Používali ju nacistické jednotky a sabotážne skupiny na konci Druhej svetovej vojny. Bola zástupným symbolom SS-Divízie 'Das Reich' (Ríša). Ak by sme aj nebrali v úvahu symboliku rún osamotene, ale pozreli sa na logo Thor Steinar ako na celok, vzniká kombináciou oboch rún dvojitá runa Sig - symbol, ktorý používali jednotky Waffen SS.
Nacistické šifry sa nenachádzajú len v pôvodnom logu. Podľa antifašistického časopisu Antifaschistisches Infoblatt (AIB) je na mikinách Thor Steinar - No inquisition znázornený motív [5], ktorý si v januári 2003 nechalo zaregistrovať na Nemeckom patentovom úrade ako obrazovú značku 30238105.8 neonacistické združenie Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V. prostredníctvom svojho predsedu, neonacistického kádra Jurgena Riegera [6]. 'Použitie známeho neonacistického motívu módnou značkou Thor Steinar je ďalším dôkazom o tom, že táto značka je s neonacistickou scénou spojená viac, ako priznáva', dodáva hovorca AIB. Skryté odkazy na krajnú pravicu nájdeme aj na oblečení z kolekcie jar/leto 2006. Nápisy 'Východoafrická expedícia' (Ostafrika-Expedition) [7] a 'Juhozápadná Afrika' (Sudwestafrika) [8] evokujú pozitívny postoj k nemeckej koloniálnej histórii. Pri motíve Thor Steinar Heilpraktiker nie je ťažké si domyslieť, že pre neonacistov je to len ďalšia šifra na 'praktikovanie hajlovania'.
Od čias, kedy krajná pravica čelila zvýšenej represii zo strany štátnych orgánov proti nacistickým symbolom, zohráva kódovanie v ich obliekaní dôležitú úlohu. Opustenie skinhedského imidžu ešte nemusí znamenať stratu istej uniformity. Značka Thor Steinar je toho skvelým príkladom. Ultrapravicový rockový magazín 'RockNORD' píše v článku 'Šaty robia človeka' o Thor Steinar ako o 'patriotistickom oblečení s nordickým nádychom'. [9] Dnes sa už žiadna neonacistická demonštrácia nezaobíde bez prílivu emblémov Thor Steinar.

nemecká kampaň Stop Thor Steinar!
Aby sa zamedzilo rozšíreniu značky, bola v Nemecku vyhlásená antifašistická kampaň 'Stop Thor Steinar'. Politicky aktívne skupiny a média ju privítali s veľkým záujmom. Cieľom kampane bolo demaskovať skrytú národne-socialistikú symboliku v logu Thor Steinar a poslať túto značku do 'zberných surovín s textilom'. Neostalo však len pri slovách. Pod tlakom kampane začali konať štátne orgány a spor sa preniesol do súdnych siení. Už v marci 2004 zahájilo štátne zastupiteľstvo procesy proti užívateľom loga Thor Steinar. V auguste toho istého roku bolo potvrdené rozhodnutie súdu v Prenzlau a štátne zastupiteľstvo v Neuruppine nariadilo zabavenie oblečenia značky Thor Steinar v nacistickom obchode On the streets. Zabavený tovar musel byť následne z dôvodu nejasného právneho základu vrátený. V novembri urobil svojim rozhodnutím krajský súd v Neuruppine precedens, keď zamietol sťažnosť zákazníka tejto značky. Z rozhodnutia súdu vyplýva, že použité runy v logu sú skombinované spôsobom, ktorý propaguje jednotky Waffen SS. Každý, kto nosil oblečenie s logom Thor Steinar, sa vystavil riziku trestného stíhania pre používanie znakov protiústavných organizácií. Po krátkej prestávke prišiel Thor Steinar s novým logom a staré logo bolo zákazníkom bezplatne odstránené a prešité. Charakter a duch značky však pretrval. Nepomohlo ani zistenie polície o novej spojitosti loga s odkazom na nacistickú symboliku, keď 'samotné meno firmy predstavuje otvorenú slovnú hračku s menom bývalého generála SS Steinera.' 13. septembra 2005 zrušil vrchný krajský súd zákaz používania kontroverzného loga. Všetky otvorené procesy sa tak ukončili. Len v samotnom Brandenburgu sa viedlo vyše 200 trestných stíhaní. Ani v roku 2006 nie je nemecká justícia v kauze Thor Steinar jednotná.
Hlasujte o najlepsiu kapelu na Slovensku!!!V rubrike : KTO JE NAJLEPSI V SR

Diagnóza: nacionalismus

1. prosince 2006 v 16:24 | Ja |  AntiFa
Nacionalismus hýbe světem i člověkem. Je celosvětově rozšířený, mnohými velebený, mnohými pouze akceptovaný, jinými nenáviděný. Zároveň hraje rozhodující úlohu v politice mocných, po moci toužících i nemocných. Nacionalismus je politický ze své podstaty; ono otevřeně (ale i skrytě) se vymezovat, povyšovat vůči nespočtu rádoby jiných, nenávidět, ale i iracionálně se hýčkat a kolektivně se bát přeci nemůže být jevem nepolitickým. Zvláště když vezmeme v potaz skutečnost, že u vzniku moderního nacionalismu vždy stála skupinka národních buditelů, kteří nacionalistickou ideologii šířili, bez emocí řečeno, jako vlastní politický program - ať již schovávány např. za vábivá, až alarmující historizující hesla či s nádechem "přirozené" povinnosti každého správného vlastence. Zejména když nemluvíme pouze o slovech, ale hlavně o nacionálních činech, které připravily o život miliony lidí. Jen kvůli nevhodné národnosti…
Na druhou stranu (viditelně menší) je ne-státní nacionalismus také strůjcem několika tvůrčích existenčních změn. Vzpomeňme například globalizátory vyvolanou existenční mobilizaci mnoha nepočetných etnik právě skrze nacionalismus či protikoloniální boje z šedesátých let 20. století. Zde nacionalismus působí jako obranný a nikoli útočný prvek. Nutno ale jedním dechem dodat, že onen defenzivní nádech mizí s odchodem z opozice a tedy s růstem politické moci nacionalistů (respektive elity národních buditelů). Mocné koryto je koneckonců neukojitelné a nacionální politika tak chytlavá.
Nemá proto význam odsoudit celosvětově nacionalismus, bylo by to něco jako proklínat čas. Nacionalismus tady je, je hluboce zakořeněn v člověku, jako je i stavebním kamenem mnoha společností. Je proto nadmíru nezbytné vystavovat jej neustálé kritice - včetně kritiky legitimity existence tohoto společenského prvku. Na začátek ještě pár výchozích bodů: Není pochyb o tom, že státní - tj. extrémní - nacionalismus (extrémní mj. i z důvodu asimilačního a socializačního zacílení na všechny ovečky ve státě, bez výjimky) je v drtivé většině učebnicovým příkladem laciné ideologie. Je také viditelné, že nacionalfilní ovečky jsou mnohdy exemplárním příkladem pastevce poslouchajících, existenční jistotu i pohodlí hledajících a nacionalizaci nereflektujících jedinců. Nic na tom nemění fakt, že jsou hrdí či samozřejmí na svůj národ, ba naopak ona masově rozšířená hrdost a samozřejmost ukazuje jejich manipulativnost. No a když k tomu připočteme skutečnost, že mocní politici, respektive jejich poradci, jsou si velice dobře vědomi svých záměrů a prostředků, mezi které jednotné a intenzivní nacionale "těch dole" bez pochyby patří, vyvstává nám mohutná zbraň v podobě národních zájmů. Zahrnout do svého politického programu a rétoriky nacionalismus či jen národ je zárukou pozornosti, mnohdy úspěchu. Proč? Vezměme to po pořádku…
Nacionalismus jako ideologie
Když americký kulturní antropolog Clifford Geertz shrnuje základní znaky ideologie, ne náhodou uvádí jako častý příklad právě nacionalismus: násilná propaganda, přílišné zjednodušování, zaujatost, emocionální vyjadřování, tlak emocí (nenávist či strach) na úkor racionálního uvažování, poznávací nedostatečnost, přizpůsobování se předsudkům, protiklad dobří "my" vs. špatní "oni" (do těchto identit se prý, podle nacionalistů, člověk rodí), iracionální nenávist, doktrinářství (výlučná pravda), žádné pochybnosti, uspořádáný svět bez rozdílu podle nacionálních kritérií (totalitnost), iracionální zesměšňování, dehonestace rádoby nepřítele (Jen vzpomeňme jak se na 1. máje tohoto roku vyjadřovali nacionalisté o imigrantech z východu - jako o lidských sarančatech.), objektivizace vlastních morálních pocitů … A nechybí, jak zdůrazňuje i anarchistický myslitel Rudolf Rocker, tolik potřebné vzývání a oddanost nadosobní síle - národu. Nacionalisti se k realitě nevztahují, naopak si svou zjednodušenou skutečnost vytvářejí, a to navíc v podobě pokřivené předsudky a emocionálním zabarvením. 2 Namísto vědění skutečnosti lze mluvit o víře. Nacionalistická ideologie emotivně podává rádoby skutečný obraz světa. Ve skutečnosti nabízí pouze schematické vidění "sociální reality", vzorce kolektivního chování, vzezření i organizované systémy přesvědčení a fantasmagorijní pocity kolektivní nadřazenosti a výlučnosti i pseudo pokrevní příbuzenství pro své stádo. Hlavně nebýt sám ve své zbytečné existenci.
Nejde ani tak o to reflektovat a kriticky domýšlet, jako být správně přesvědčen a na své přesvědčení být patřičně hrdý. Přesvědčení kontroluje myšlení, aby se náhodou neodchýlilo směrem k realitě.
Jiříkovo vidění
Nacionalisté zdůrazňují svůj rys reality a ostatní absolutně přehlíží. Navíc zbožštěný nacionální rys zkreslují podle svých úmyslů a vizí (ať již vědomě či nevědomky). Překrucují pravdu. Jinak řečeno: výrazným způsobem zjednodušují nepřebernou a strach budící rozmanitost světa do primitivního nacionálního rastru. Stejně tak tomu je i u patologického jevu par exellance - u rasismu. Jiný jazyk, kultura, rasa způsobují u národovců a nacionalistů strach z jiného, strach z neznámého. Není proto nic jednoduššího, než mít předem ustavený a neměnný rastr vidění světa (ať již skrze nacionale či rasu) a jakoukoli skutečnost i zkušenost deformovat tak, aby onomu rastru vyhovovala, aby do něj zapadala. I nepochopitelné (tj. do rastru nezapadající) sociální situace se ale musí překroutit, aby se mohly cíleně využívat.
Představte si, že nějaký člověk ukradne ze sociálních důvodů jídlo z obchodu. Ale ejhle on to byl Cikán či černoch. Přichází nacionalista či rasista a říká: "No jo Cikán/černoch krade jako všichni mu podobní." Důvody byly zcela někde jinde, ale podle nacionalisty či rasisty to ukradl právě proto, že je Cikán/černoch… Protože všichni Cikáni/černoši kradou, že… Takových příkladů je možné najít nespočet v nejrůznějších sociálních rovinách, tento ale pro ilustraci bohatě stačí.
…a politická elita ví
Nacionalismus je nejjednodušším východiskem ze společenské krize nejrůznějších příčin vykládané mnohdy jako krize národní. Jsou si toho velmi dobře vědomy politické špičky tisícového etnika i miliardové Číny. Krize je výrazem nerovnováhy a nestability a hledá se viník… Ten musí splňovat určitá kritéria; paradoxně mezi ně nepatří vina, nýbrž hlavně musí být lehce a rychle viditelný, jako i jeho počet musí být natolik velký, aby se mohla vytvářet a propagovat bublina hypnózy - tj. odstranění viníka zcela jistě vyřeší problém společnosti. Paradoxně se těmito zkonstruovanými vizemi krize ještě prohlubuje a viník se stává nenáviděným obětním beránkem ventilace vsugerované nenávisti a strachu.
Když se Německo dostalo ve třicátých letech 20. století do další obrovské hospodářské krize, nejparanoidnější existence v historii lidstva, tehdy již mocný Adolf Hitler využil své pozice a jednoduše ukázal prstem na židy. Kam to až vedlo, všichni víme…
Úloha mocných v těchto obdobích spočívá v artikulaci onoho napětí i jeho viníka (tedy nepřítele) široké veřejnosti. Jde o to dostat fiktivního nepřítele do podvědomí lidí. Nejjednodušší cestou je právě ono nacionální "my", které zesiluje s poukazováním na rádoby společného nepřítele. Mocný ideolog tak vlastní emoce, pocity a orgie sebe-středného fantazírování přetváří a předkládá jako sociální realitu. Kontakt se skutečností je definitivně zpřetrhán. Nepřítel je symbolizován a osobní neuróza ideologa je objektivizována v mocnou a lákavou sociální sílu. No a výsledek této manipulace? Vzniká řešení…
Ale nemusíme pro příklady chodit do první poloviny 20. století. Stačí se podívat na jednu z nejvíce nacionálních zemí současnosti - na USA. Bushův kabinet využívá klasickou moderní účinnou strategii ohrožené vládnoucí oligarchie; převádí masovou nespokojenost na nacionalismus. To se stalo účinným zejména po 11. září 2001. Média masírují veřejnost národní bezpečností, čímž se zakrývají skutečné cíle. Volič George Bushe pak, jak píše Noam Chomsky, sice ví, že republikáni upřednostňují zájmy velkých korporací před zájmy obyčejných Američanů, nicméně věří, že vláda dokáže ubránit národní bezpečnost. Vláda se pak stává hrdinou, když přichází s Národní bezpečnostní strategií, domácí nepokoje jsou zklidněny a válka může bez domácích problémů začít…
Vzpomínám si, jak mi má kamarádka říkala, že jako středoškolská studentka v USA se musela každý den před výukou postavit na americkou vlajku a přísahat věrnost USA, Bohu, americkému národu,…
Můžeme ale zůstat i v českém prostoru. Po sametové revoluci (mnohými vnímané jako nové národní obrození) se nacionalismus a xenofobie staly pohodlnou odpovědí na otázku, kdo zavinil ekonomickou a politickou zaostalost za bolševika; a tak Češi obviňovali Slováky a Slováci Čechy.
Antiglobalizační hnutí a nacionalismus
S nacionalismem je třeba se vyrovnávat i v kontextu antiglobalizačního hnutí. A to hlavně díky (logické) nejednotnosti při zaujímání konkrétní pozice vůči němu.
Antiglobalizační hnutí se dnes totiž v kontextu vlády finančních nadnárodních oligarchů dostává do slepé uličky. Protinacionální a anarchizující tendence mnohých antiglobalistů se dostávají do příkrého rozporu s požadavky zbídačelých z třetího světa, kteří mnohdy své nároky interpretují skrze právo na etnické sebeurčení, na kulturu a na vlastní národ/etnikum - nikoli stát (zapatisty, Indiány z Arizony či např. lidi Evenki z ruského Sachalinu nevyjímaje). Elitářské kazatelství o zbytečnosti nacionalismu a politizovaného národa je samozřejmě nenasytí. A politická elita hlady již ze své podstaty netrpí. Jaký tedy zaujmout postoj v této nadmíru složité a aktuální situaci?
Jediným záchytným bodem budiž mi mimonárodní odpor proti politické elitě kdekoli na světě, ať již světě prvním, post-druhém či třetím, jako i proti státnímu nacionalismu či pronacionálním uchvatitelům (národním "osvoboditelům"), kteří jednak tuší ze své pozice politickou moc a výhody a jednak rozsévají zárodky dalších bariér a nenávistí mezi lidmi kvůli odlišné národnosti.

Anketa 12

1. prosince 2006 v 16:15 | Ja |  Ankety
Hlasuj a vyjadri svoj názor!!